RemiKids StudieHuis
Remedial teaching, studiebegeleiding en coaching

COACHING

MatriXcoaching
De MatriXmethode is ontwikkeld door Ingrid Stoop en is gebaseerd op NLP-technieken. 
Van een onhandige strategie naar een handige interne strategie. 
Want als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Lees verder...

Teken je gesprek
Teken je gesprek®  is het visualiseren van een gesprek. Met symbolen, kleuren en kernachtige beschrijvingen, wordt er een visueel verslag gemaakt van wat er verteld wordt. Lees verder...

INPP Relfextherapie
De INPP-methode bestaat uit een reeks specifieke bewegingsoefeningen die ervoor kunnen zorgen dat niet geïnhibeerde (baby) reflexen alsnog worden geremd en in de goede volgorde worden teruggezet. Lees verder...

Kindertolk - Presentchild
Presentchild is een methodiek waarbij het gedrag en/of de klacht van het kind vertaald wordt naar het leven van de ouders. De methodiek is erop gericht inzicht te verwerven in een onbewust deel van je leven met als doel je kind op deze manier van het probleem af te helpen. Lees verder...

E-mailen
Bellen
Info