RemiKids StudieHuis
Remedial teaching, studiebegeleiding en coaching

ROTS EN WATER

Rots & Water is een psycho-fysieke weerbaarheidstraining. Het Rots & Waterprogramma is ontwikkeld door Freerk Ykema en wordt inmiddels in ruim 30 landen gebruikt. Het is een 'evidence based' programma dat wetenschappelijk is onderzocht.

De doelstelling van het Rots & Waterprogramma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden, het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen en het bevorderen van het welbevinden van kinderen en jongeren. Je leert je lichaam, je emoties, jezelf en de ander beter kennen.
Het programma  gaat uit van Rotskwaliteiten (kracht), zoals durven en doen, staan voor je mening en voor jezelf opkomen. En Waterkwaliteiten (flexibel) zoals behulpzaam zijn, contact maken en denken aan de ander.

De training heeft een fysieke invalshoek: leren door te doen, te ervaren en te voelen.
Binnen de Rots & watertraining worden spel en zelfverdedigingsvormen afgewisseld met kringgesprekken en zelfreflectie.

Rots & Water is geschikt voor kinderen die:

  •  meer zelfvertrouwen willen;
  •  meer controle willen over hun emotie, zoals angst en woede; 
  • steviger willen staan in lastige situaties;
  • hun sociale vaardigheden willen verbeteren;
  • minder afhankelijk willen worden van de goedkeuring van anderen;
  • op een andere manier om willen gaan met conflicten, soms als Rots, soms als water.

Thema's die tijdens de training aan bod komen zijn:

·      Sterk staan (zelfverzekerd zijn)

·      Concentratie en focus.

·      Lichaamstaal; wat straal ik uit?

·      Hoe ga je om met groepsdruk/pestgedrag.

·      Grenzen stellen en respecteren.

De training is bedoeld voor kinderen van 9 jaar. 
De groepen worden, voor zo ver mogelijk op leeftijd ingedeeld. Jongens en meisjes door elkaar.

De training bestaat uit 8 lessen van een uur. Voorafgaand aan de training zal er een informatiebijeenkomst gehouden worden voor ouders en/of verzorgers.
Er wordt gewerkt met groepen van minimaal 4 en maximaal 10 kinderen. Zo is er voldoende ruimte voor persoonlijke begeleiding.

Meer informatie?
Marjolein: marjolein@remikids.nl - 06 30 88 64 78

 


E-mailen
Bellen
Info