RemiKids StudieHuis
Remedial teaching, studiebegeleiding en coaching

ALGEMENE VOORWAARDEN

HUISWERKBEGELEIDING en REMEDIAL TEACHING

 1. Voor een les die niet wordt afgemeld brengen wij € 25,75 in rekening. Lessen dienen minimaal 3 uur van te voren worden afgezegd. 
 2. Lessen die te laat worden afgemeld (binnen 3 uur voor de afgesproken tijd) kunnen worden ingehaald in de maand waarin de les is vergeten of te laat is afgezegd.
 3. Evaluatie- en intakegesprekken € 25,00 per gesprek
 4. Op verzoek van school en/of ouders kan er om de 8 weken een evaluatieverslag en/of handelingsplan worden gemaakt. De kosten hiervan bedragen € 25,75 per verslag.
 5. Bij eventuele schoolbezoeken worden reistijd (€ 0,19 per km) en bezoektijd (€ 25,00 per half uur) in rekening gebracht.

CURSUSSEN en WORKSHOPS

 1. Aanmelden voor een cursus of workshop gaat door middel van het invullen van het deelnameformulier via www.remikids.nl. Bij elke cursus/workshop geldt een maximum aantal deelnemers. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.
  Door aanmelden voor een cursus of workshop gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden.
 2. Betaling vindt direct bij aanmelding plaats. De deelname is definitief wanneer het bedrag staat bijgeschreven op de rekening van Remikids. Deelnemers ontvangen een bevestiging van inschrijving per e-mail.
  Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Remikids zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname.
 3. Na aanmelding is er 7 dagen bedenktijd. Annuleren van deelname kan alleen schriftelijk. Wanneer een deelnemer de aanmelding annuleert, wordt de helft van het cursusgeld doorberekend aan kosten en het restant wordt teruggestort. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus is Remikids gerechtigd het volledige cursusgeld in rekening te brengen.
 4. In geval van verhindering kan een deelnemer een plaatsvervanger aanwijzen om de cursusplaats in te nemen. De oorspronkelijke aanmelder blijft in dat geval het cursusgeld verschuldigd.
 5. Indien een deelnemer verhinderd is op een bepaalde datum, kan de cursusdag kosteloos worden ingehaald tijdens een cursus op een andere datum. Dit dient wel 48 uur voorafgaand aan de cursus worden doorgegeven. Bij ziekte of uitzonderlijke situaties kan de deelnemer op de dag van de cursus dit mondelijk doorgeven.
 6. Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt Remikids het recht om de cursus  te annuleren. Het cursusgeld wordt dan teruggestort op de rekening van de deelnemer. 
  Als er sprake is van overmacht waardoor de cursus niet door kan gaan, kan Remikids niet aansprakelijk worden gehouden. De cursist wordt per e-mail geïnformeerd en krijgt een nieuwe datum in de toekomst aangeboden. 


E-mailen
Bellen
Info