RemiKids StudieHuis
Remedial teaching, studiebegeleiding en coaching

DYSLEXIE

Wat is dyslexie?
Kinderen met dyslexie hebben moeite met het lezen en spellen. Ze herkennen woorden niet. Het is moeilijk om van letters één woord te maken en om van alle woorden een vloeiende, logische zin te maken. Dyslectische kinderen mankeren niks aan hun ogen. Het probleem ligt eigenlijk 'achter de ogen'. Ze kunnen wat ze zien niet goed herkennen als woorden.

Daarnaast kunnen mensen met dyslexie problemen hebben met het korte termijn geheugen. Dyslexie is vaak erfelijk, het gaat niet over als je ouder wordt of als je maar veel oefent. Dyslexie kan alleen worden vastgesteld door de leerling te laten testen.

Werkwijze
In het basisonderwijs worden leerlingen regelmatig getoetst. Wanneer blijkt dat een leerling een risico heeft voor dyslexie, kan besloten worden om uitgebreider te gaan onderzoeken. Wanneer dyslexie is vastgesteld, kan de begeleiding starten.

De meeste dyslectische kinderen krijgen op school elke week apart les en moeten thuis ook elke dag oefenen. Met die oefeningen leren de kinderen vooral klanken, letters en woorden makkelijker te herkennen. Daarnaast wordt er per dyslectisch kind bepaald voor welke gebieden hij/zij extra hulp krijgt.

Behandelmethodes die succesvol zijn voldoen in ieder geval aan de volgende twee eigenschappen:

  • Er is veel aandacht voor het leren herkennen van woordklanken, bijvoorbeeld door te oefenen met rijm, het zeggen van woorden in losse klanken, het afhalen of toevoegen van klanken.
  • Er is veel aandacht voor het koppelen van klanken aan letters: de manier waarop je de klanken weergeeft in schrift.
E-mailen
Bellen
Info