INPP Reflextherapie

De INPP-methode is ontwikkeld door Dr. Peter Blythe. Hij heeft in 1975 het Institute for Neuro-Psysiological Psychology (INPP) opgericht in Chester (Engeland). Een groep kinderen vond het erg moeilijk om schoolse en/of andere taken uit te voeren. Bij deze kinderen was er vaak sprake van een cluster van primitieve reflexen.


De INPP-methode bestaat uit een reeks specifieke bewegingsoefeningen die ervoor kunnen zorgen dat niet geïnhibeerde (baby) reflexen alsnog worden geremd en in de goede volgorde worden teruggezet

INPP Reflextherapie
Wanneer er nog een cluster van primitieve reflexen aanwezig is kan deze door de INPP-methode worden behandeld. Het is een methode voor kinderen en volwassenen die leer- en/of gedragsstoornissen hebben waarbij er geen gebruik wordt gemaakt van medicijnen.


Reflextherapie kan helpen bij:


 • Leesstoornissen (waaronder dyslexie)
 • Rekenstoornissen (waaronder dyscalculie)
 • Schrijfstoornissen
 • Symptomen van ADHD en ADD
 • Stoornissen in het autistisch spectrum
 • Concentratieproblemen


In het eerste levensjaar zouden de primitieve reflexen geremd moeten zijn maar wanneer dit niet gebeurt zouden ze leer- en gedragsstoornissen kunnen veroorzaken op latere leeftijd.


Primitieve reflexen en de INPP-methode

Als een kind niet tot leren komt en je weet niet waarom, is er een grote kans dat er één of meerdere reflexen nog niet geremd zijn. Vaak zie je dat na integratie, de problemen afnemen en zelfs geheel verdwijnen.


Herkenbaar?


 • Moeite met leren zwemmen
 • Op één of twee benen zitten
 • Hoofd ondersteunen met de niet schrijvende hand
 • Tijdens het overschrijven worden er steeds fouten gemaakt
 • Moeilijk aan afspraken kunnen houden
 • Het overschrijven van een tekst gaat erg langzaam
 • Moeite hebben met schrijven/slordig schrijven
 • In de stoel hangen met het hoofd achterover en de benen gestrekt
 • Niet stil kunnen zitten en niet kunnen stoppen met praten en geluiden maken
 • Schrikken van harde geluiden
 • Bij het fietsen draait het stuur mee bij het omkijken
 • Boven de leeftijd van 5 jaar nog regelmatig in bed of in de broek plassen
 • Lezen gaat langzaam
 • Moeite met concentreren
 • Vaak hoofdpijn hebben


Als je dit bij je kind ziet kan het zijn dat er nog primitieve reflexen aanwezig zijn. Kinderen waarbij deze primitieve reflexen nog niet geïntegreerd zijn hebben vaak leerproblemen.


Primitieve reflexen

Reflexen zijn bewegingen die een baby instinctief maakt. Deze bewegingen zorgen ervoor dat het centraal zenuwstelsel zich ontwikkeld. Ze helpen bij de ontwikkeling van de zintuigen en de fijne motoriek. Normaal gesproken verdwijnen deze reflexen tijdens het eerste levensjaar en worden ze overgenomen door posturale reflexen.


Bij sommige kinderen gebeurt dit niet volledig. Het centraal zenuwstelsel is nog niet rijp; de motoriek kan veel dingen nog niet aan. Zijn kunnen erg veel last hebben van nog aanwezige primaire reflexen.


INPP behandeling
Na aanmelding ontvangt u een vragenlijst. Na het invullen van de vragenlijst volgt er een intakegesprek om meer informatie te verkrijgen. Het is namelijk belangrijk om in kaart te brengen hoe de zwangerschap en de bevalling zijn verlopen. Verder is het belangrijk te weten hoe de ontwikkeling van het kind was gedurende het eerste jaar.


Test
Na de intake volgt er een diagnostische test waarbij de volgende onderdelen worden getest:


 • Balans en evenwicht
 • Aanwezigheid/afwezigheid van de primitieve reflexen
 • Lateraliteit
 • Visuele screening


Nabespreking en het oefenen
Nadat het diagnostisch onderzoek is afgerond worden de testresultaten besproken. Er wordt besproken welke reflexen er nog aanwezig zijn en welke invloed deze hebben op het leren en gedrag.


Het kind krijgt een oefenprogramma dat is afgestemd op zijn/haar niveau. Dit oefenprogramma moet consequent worden opgevolgd. Gezamenlijk met de ouder(s) bespreken we hoe de oefeningen moeten worden uitgevoerd zodat er thuis geoefend kan worden.


Herhalingsonderzoek
Na ongeveer 2 maanden volgt er een herhalingsonderzoek. Dan wordt er gekeken wat het effect is geweest van het oefenprogramma. Het oefenprogramma wordt dan bijgesteld en er volgt een nieuwe oefenperiode. Het gehele programma kan een periode van 12 tot 18 maanden in beslag nemen. (bron: www.inpp.nl)


Meer informatie?
Monique: monique@remikids.nl of 06 46 26 07 94

Remikids


Smitterijhof 2 7481 ZZ HAAKSBERGEN 06 46 26 07 94

Volg Remikids ook op Facebook

Heeft u een vraag?
Stuur ons een mailtje!